About

Research group focuses on different aspects of formulaic language: multiword expressions, phrases, collocations, lexical bundles and other recurrent units. The underlying idea is that language exists and therefore can be learned or remembered in units that are larger than words, i. e. in phrases and multiword expressions. Research is corpus-based and relies on our own […]

Apie

Mokslininkų grupė tiria įvairias fraziškumo apraiškas kalboje: keliažodžius junginius, frazes, kolokacijas, samplaikas ir kitokio pobūdžio atsikartojančius (rekurentinius) kalbos vienetus. Tyrimai atliekami remiantis prielaida, kad kalba egzistuoja, yra įsimenama ir jos mokomasi ne atskirais žodžiais, bet didesniais vienetais, t. y. frazėmis ir žodžių junginiais. Dirbama remiantis tekstynų metodu, kuriant savus tekstynus (palyginamasis ekonomikos kalbos tekstynas, studentų […]