Apie

Mokslininkų grupė tiria įvairias fraziškumo apraiškas kalboje: keliažodžius junginius, frazes, kolokacijas, samplaikas ir kitokio pobūdžio atsikartojančius (rekurentinius) kalbos vienetus. Tyrimai atliekami remiantis prielaida, kad kalba egzistuoja, yra įsimenama ir jos mokomasi ne atskirais žodžiais, bet didesniais vienetais, t. y. frazėmis ir žodžių junginiais. Dirbama remiantis tekstynų metodu, kuriant savus tekstynus (palyginamasis ekonomikos kalbos tekstynas, studentų bakalaurų darbų tekstynas) bei naudojantis jau sukurtais lietuvių ir kitų kalbų tekstynais. Tyrimų tikslas yra atskleisti įvairius fraziškumo aspektus lietuvių kalboje ir šiuo požiūriu palyginti ją su didžiosiomis kalbomis (vokiečių ir prancūzų). Tyrimo rezultatai, be teorinių įžvalgų apie kalbos egzistavimo formas, apima ir konkrečius praktiškai pritaikomus produktus: tipinių frazių sąvadus (akademinių frazių sąvadas), inovatyvius keliakalbius leksikografinius veikalus, kuriuose ypatingas dėmesys tenka frazėms (Lidew, KoGloss, LiVoLi). Kuriami produktai svarbūs tiek gimtakalbiams, tiek svetimosios kalbos vartotojams, nes leidžia suvokti gimtosios bei svetimosios kalbos ypatumus, gelbsti atitikmenų ieškantiems vertėjams ar mintis bandantiems išreikšti studentams.